Eolas Ginearálta

baile » Eolas Ginearálta » Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais FÁS

Tá FÁS tiomanta chun cloí leis na riachtanais reachtaíochta ar fad maidir le cosaint sonraí agus príobháideachas. Tabharfaidh an ráiteas seo cur síos ar ár gcleachtais príobháideachais i gcomhair leis an suíomh gréasáin seo. Nílimid freagrach as cleachtais príobháideachais do shuímh gréasáin eile, a dtugaimid naisc dóibh. Tá na naisc uilig do shuímh gréasáin seachtracha inaitheanta go héasca. Tabharfar cur síos ar aon téarmaí teicniúla úsáidte i ngluais ag deireadh an ráitis seo.

Bailiú do shonraí pearsanta

Maidir le cuid de na seirbhísí a chuirfidh FÁS ar fáil, b'fhéidir go mbeidh sonraí á lorg againn uait. Is féidir leis na sonraí pearsanta a bhailímid na nithe seo sa leanas a bheith san áireamh: ainm, gnéas, tír do bhreithe, dáta breithe, seoladh, guthán, seoladh r-phoist agus ainm comhlachta.

Is féidir eolas a bhailiú ar sheolta IP fhreastalaí gréasáin an chuairteora, an fearann ardleibhéil a úsáidtear, an suíomh deiridh ónar tháinig an cuairteoir chugainn, sonraí clicshrutha a léiríonn trácht na gcuairteoirí timpeall an tsuímh seo agus na cineálacha brabhsálaithe a úsáideann an cuairteoir. Úsáidtear an t-eolas seo chun an suíomh a riaradh.

Úsáid na faisnéise pearsanta

Bainfear úsáid as na sonraí pearsanta chun seirbhísí FÁS a sholáthar.

Agus an t-eolas seo á sholáthar tá sé intuigthe go dtoileann tú le FÁS do shonraí a chur ar fáil do thríú páirtí. Beidh ar an tríú páirtí seo clárú le FÁS freisin.

Déanann foireann oilte FÁS bailíochtú ar na sonraí sula stóráiltear ar an suíomh é - cuidíonn sé seo le sláine na faisnéise uilig.

Is féidir le FÁS faisnéis phearsanta a nochtadh má éilíonn an dlí é.

Is féidir faisnéis phearsanta a bhailítear ar an suíomh a stóráil agus a phróiseáil in aon tír lena bhfuil nasc ag FÁS - agus úsáid á bhaint agat as an suíomh toileann tú le haistriú do chuid faisnéise.

Rialú na faisnéise pearsanta

Is féidir faisnéis phearsanta a stóráil le húsáideoirí cláraithe eile ar shuíomh FÁS.

Rochtain ar d'fhaisnéis phearsanta

Tabharfar ainmneach úsáideora agus pasfhocail dos na húsáideoirí cláraithe ar fad, agus is féidir iad seo a úsáid chun techt ar fhaisnéis agus aon athruithe a dhéanamh.

Slándáil na faisnéise pearsanta

Tá FÁS tiomant chun slándáil d'fhaisnéise pearsanta a chosaint. Leanann FÁS na treoirlínte um dheachleachtas chun d'fhaisnéis a chosaint ó rochtain, úsáid nó nochtadh neamhúdaraithe. Stóráiltear faisnéis ar ríomhairí le rochtain teoranta atá lonnaithe in áiseanna rialaithe.

Faisnéis Pháistí a Chosaint

Ní bhailíonn FÁS aon fhaisnéis phearsanta ó pháistí go feasach.

Fianáin a Úsáid

Ní úsáideann FÁS fianáin seachas fianáin do sheisiúin sealadacha a cheadaíonn do bhrabhsálaí cuairteora cuimhneamh cén leathanaig ar tugadh cuairt orthu cheana.

An Ráiteas Príobháideachais seo a chur i bhfeidhm

IMá tá aon cheist agat maidir leis an ráiteas thuasluaite déan teagmháil le FÁS ag an seoladh seo a leanas itadmin@FÁS.ie

Gluais:

Brabhsálaí Gréasáin

An píosa bogearraí a úsáideann tú chun leathanaigh gréasáin a léamh, mar shampla Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

Seoladh IP

Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó do ríomhaire do chomhlachta idirlín), i bhfoirm  chód "prótacal idirlín" (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire atá nasctha leis an idirlíon, cé nach gá go mbeadh an uimhir chéanna ann gach uair a dhéantar nasc.

Fianáin

Séard is fianán ann ná comhad beag sonraí a chuireann suíomh gréasáin ar do chruadhiosca le húsáid sa todhchaí. Is féidir le fianáin do roghanna a thaifeadadh nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh ar leith agus is féidir iad a úsáid chun treonna úsáideora a aithint d'ainilís staisticiúil ar ár suíomh.  Is féidir leis seo cuidiú linn, de réir a chéile, an suíomh a fheabhsú trí ábhar a fheabhsú, treorú a leasú agus ár suomh a dhéanamh níos taitneamhaí don úsáideoir.

Gan fianáin, níl aon chuimhne ag freastalaí ar rud ar bith faoi chuairteanna úsáideora roimhe sin. Ní thugann fianáin rochtain d'aon fhaisnéis phearsanta.

De ghnáth glacann brabhsálaithe le fianáin de réamhshocrú, ach de ghnáth is féidir leat fianáin a dhiúltú nó glacadh leo go roghnach trí na roghanna ar do bhrabhsálaí a leasú.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud