Eolas Ginearálta

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud

Éist leis an suíomh seo le BrowsealoudIs breá linn seirbhís shaor in aisce nua a chur ar fáil a chuireann ar chumas ár suímh ghréasáin caint leo siúd a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu. Seirbhís rochtana phraiticiúil í do dhaoine ar fusa leo éisteacht le hábhar ár suímh ghréasáin ná é a léamh. Chuamar i gcomhar le Texthelp Systems chun an tseirbhís acusan Browsealoud a sholáthar, a thugann caoi dár gcuairteoirí éisteacht le hábhar an tsuímh.

Cé mar a oibríonn sé?

Má bhogann do luch thar an téacs ar an suíomh gréasáin, léifidh Browsealoud an focal, an abairt nó an t-alt sin duit, ag aibhsiú an téacs ar an scáileán duit agus é á léamh.
Ach é a bheith suiteáilte, is féidir é a oiriúnú le go bhféadfaidh tú guth fireann nó baineann a roghnú agus luas, tuinairde nó airde gutha an léitheora a athrú. Má theastaíonn sé, féadfaidh sé freisin leathanach iomlán a léamh ón áit ar a leagann tú an cúrsóir. I measc na ngnéithe eile, tá na feidhmeanna Taispeáint Fhormhéadaithe Téacs agus Foclóir Cainte.

Is fusa a fhéadfaidh daoine ar bheagán scileanna litearthachta nó léitheoireachta, nó arb é an Béarla an dara teanga acu, nó a bhfuil disléicse nó laige áirithe radhairc orthu, leas a bhaint as an Idirlíon de bharr Browsealoud. Tuigtear áfach nach léitheoir scáileáin do na daill é ná do dhaoine a bhfuil laige throm radhairc orthu. Má theastaíonn an teicneolaíocht sin uait, tá táirgí tráchtála tríú páirtí le fáil, ar nós JAWSSuperNova .

How to install and use Browsealoud


Browsealoud is free to use. All you have to do is simply install the free Browsealoud software.

Step 1

Download the software from the Browsealoud website.
Get TextHelp Browsealoud
Note: You only need to do this ONCE and the software is FREE.

Step 2

Once the software is installed on your computer you will be able to listen to any website offering the Browsealoud service.

Other websites where you can use Browsealoud

User guide

The Browsealoud user guide is available on the Browsealoud website for PC and for Mac users.
Also have a look at the Browsealoud FAQs on their website:
Important information for people who do not use a mouse
Browsealoud is designed to be used primarily by mouse movements. If you are unable to use a mouse, you should enable mouse keys.
To enable mouse keys on a PC:
1. Open the control panel
2. Select accessibility options
3. Select the mouse tab
4. Switch on mouse keys you will be able to control the mouse using your numeric keypad
This will allow you to navigate to text on web pages which would normally be inaccessible using the keyboard. You can change Browsealoud settings by double clicking on the Browsealoud icon in the system tray.
Read about our website's other accessibility features


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud