Eolas Ginearálta

baile » Eolas Ginearálta » Ráiteas Inrochtaine » Ráiteas Inrochtaine

Ráiteas Inrochtaine

Tá FÁS tiomanta lena chinntiú go bhfuil an suíomh seo inrochtana do chách. Má tá aon cheist nó moladh agat maidir le inrochtaine an tsuímh seo, déan teagmháil linn ag accessibility@fas.ie. Bímid de shíor ag iarraidh an taithí a fheabhsú dos na cuairteoirí ar fad.

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud

Éist leis an suíomh seo le BrowsealoudIs breá linn seirbhís shaor in aisce nua a chur ar fáil a chuireann ar chumas ár suímh ghréasáin caint leo siúd a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu. Seirbhís rochtana phraiticiúil í do dhaoine ar fusa leo éisteacht le hábhar ár suímh ghréasáin ná é a léamh. Chuamar i gcomhar le Texthelp Systems chun an tseirbhís acusan Browsealoud a sholáthar, a thugann caoi dár gcuairteoirí éisteacht le hábhar an tsuímh.

Caighdeáin Teicniúla

Tá iarracht déanta againn lena chinntiú go sroicheann ár suíomh na caighdeáin teicniúla seo a leanas:

  • Inrochtaine: Tá sé d'aidhm againn gach leathanach d'ár suíomh a choinneáil ag leibhéal comhlíonta WAI AAA.
  • Cód: Cruthaítear an suíomh seo ag baint úsáide as W3C XHTML 1.0 do shoiléire cóid.
  • Formáidiú: Faoi réir mholtaí W3C, tá gach formáidiú i gcomhad Cascading Style Sheet (CSS). Is féidir le húsáideoirí an comhad seo a dhíchumasú agus leagan "gnáth-théacs" den suíomh a fheiceáil más mian leo.

Dearadh an suíomh seo le bheith comhoiriúnach le tromlach na mbrabhsálaithe. Is féidir le leaganacha níos sine de bhrabhsálaithe nach bhfuil comhoiriúnacht CSS acu an suíomh a rochtain go fóill cé go mb'fhéidir go dtaispeánfar an t-inneachar gan leagan amach graifice.

Dearadh an suíomh seo le bheith inrochtana do chuairteoirí uilig, beag beann ar mhíchumas. Forbraíodh an suíomh le caighdeáin Web Accessibility Initiative (W.A.I.) Tosaíocht 3 a shroicheadh.

Is féidir an suíomh a léamh le brabhsálaí nó gléas Idirlín ar bith. Mar sin féin is fearr é a léamh i gceann díobh a chloíonn le caighdeáin gréasáin a chruthaigh an World Wide Web Consortium (W3C). Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin W3C.

Chun cuidiú leat an leas is fearr a bhaint as brabhsáil ar an suíomh seo, léigh é seo a leanas:

Inneachar an tSuímh

De riachtanas, tá leathanaigh ar an suíomh gréasáin seo ina bhfuil inneachar Adobe PDF agus Microsoft Word, Excel agus Powerpoint.

Leagan amach na Leathanach

Liostáiltear príomhranna an tsuímh thar barr na leathanach uilig. Is iad seo a leanas na príomhranna seo:

  • Baile
  • Cuardaitheoir Poist
  • Fostóir
  • Oiliúint
  • Pobail
  • Eolas Fúinn

Roinntear na príomhranna a thulleadh i bhfo-ranna. Taispeántar iad seo ar thaobh na láimhe clé de ghach leathanach.

Téacs Inathruithe Méide

Is féidir athrú méide a dhéanamh ar gach téacs sa suíomh seo; is féidir é a mhéadú nó a laghdú de réir mar a oireann trí an socrú ar mhéid an téacs a athrú laistigh de do bhrabhsálaí.

Nóta: Tar éis an nasc 'Léim thar nascleanúint' a úsáid, b'fhéidir go mbeidh ar úsáideoirí bhrabhsálaithe cainte an cnaipe 'Siar' a bhrú faoi dhó, chun filleadh ar an leathanach roimhe sin.

Má tá aon mholadh agat ar bhealaí inar féidir linn inrochtaine an tsuímh seo a fheabhsú, déan teagmháil linn ag accessibility@fas.ie


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud