Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Struchtúr Corparáide » Saoráil Faisnéise

Saoráil Faisnéise

Tugann na hAchtanna um Saoráil Faisnéise 1997 agus 2003 cearta dlíthiúla do bhaill den phobal:
  • Teacht ar thaifid oifigiúla cruthaithe ón 21 Aibreán 1998;
  • Teacht ar thaiifid a bhaineann leat go pearsanta, is cuma cathain a cruthaíodh iad;
  • Eolas pearsanta a fháil ceartaithe nó nuashonraithe nuair atá eolas dá leithéid neamhiomlán, míchruinn nó míthreorach;
  • Eolas a fháil faoi na critéirí a úsáideann Comhlachtaí Poiblí agus cinntí á ndéanamh acu a théann i bhfeidhm ar dhuine aonair.

Tugann Lámhleabhar Tagartha um Saoráil Faisnéise Alt 15 treoir dos na feidhmeanna, struchtúr agus taifid de chuid FÁS. Tá cóip den eagrán 2010 ar fáil ón Aonad um Saoráil Faisnéise.

Tá Lámhleabhar Alt 16 á nuashonrú faoi láthair agus beidh sé ar fáil ar líne arís a luaithe agus is féidir. Idir an dá linn déan teagmháil leis an Aonad um Saoráil Faisnéise  do chúnamh.

Tuilleadh Eolais

Do thuilleadh eolais, féach na Ceisteanna Coitianta nó déan teagmháil leis an:

Aonad um Saoráil Faisnéise
Ceannoifig FÁS
27-33 Sráid an Bhagóid Uachtarach
Baile Átha Cliath 4
Teil.: +353 (01) 607 0500
Facs: +353 (01) 607 0622


 


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud