Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Nuacht » FAIGHEANN FÁS FAOMHADH Ó ÚDARÁS EITLÍOCHTA NA hÉIREANN I gCOMHAIR CREIDIÚINTÍ SCRÚDUITHE

Faigheann FÁS Faomhadh Ó Údarás Eitlíochta Na hÉireann I gComhair Creidiúintí Scrúduithe

Foilsithe ar 29u Eanáir 2009

29 Eanáir 2009: Shínigh Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA) agus FÁS comhaontú inniu a ligeann do Údarás Eitlíochta na hÉireann creidiúint a thabhairt i gcoinne scrúduithe a dhéanann Printísigh Innealtóireachta Cothabhála Aerárthaí mar chuid dá n-oiliúint printíseachta le FÁS Baineann na creidiúintí le Matamaitic, Fisic agus aeraidinimic bhunúsach ag an am i láthair.

Rachaidh an t-athrú seo chun tairbhe Printísigh Innealtóireachta Cothabhála Aerárthaí FÁS, os rud é nach mbeidh orthu, den chéad uair, dhá scrúdú a dhéanamh sna hábhair seo. Roimhe seo, ba ghá scrúduithe FÁS a dhéanamh chomh maith le scrúduithe eagraíochta oiliúna cothabhála ceadaithe, a bhí faofa faoi rialacha an AE.

Ag labhairt di thar ceann Údarás Eitlíochta na hÉireann, dúirt Sinéad Quirke, Leas-Stiúrthóir Feidhmíochta Rialúcháin & Ceadúnú Pearsanra, “tá an comhaontú seo mar thoradh ar mhíonna oibre ón dá eagraíocht agus is tionscnamh é a bhfáiltíonn muid go mór roimhe. Cinnteoidh sé go leanfar leis na caighdeáin sábháilteachta arda atá ann cheana féin maidir le hinnealtóireacht chothabhála aerárthaí, agus ag an am céanna déanfaidh sé an próiseas cáiliúcháin níos furasta do na daoine atá i gceist.”

Dúirt Tony Power, Stiúrthóir Printíseachtaí ag FÁS, “Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh le gach duine atá i gceist ós rud é gur obair dhúshlánach a bhí i gceist, agus tá an-suntas ag baint leis an méid atá bainte amach ag FÁS anseo. Níos tábhachtaí fós, beidh an-tairbhe i gceist leis seo do phrintísigh aerárthaí os rud é go bhfaighidh siad creidiúintí scrúduithe ó Údarás Eitlíochta na hÉireann i gcomhair measúnachtaí a dhéanann FÁS.

DEIREADH

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Niamh Hughes
Aonad Cumarsáide FÁS
27-33 Sráid Bhagóid Uachtarach
Baile Átha Cliath 4
Teil: 01 607 0508

Lilian Cassin
Bainisteoir ar Chumarsáid Chorparáideach
Údarás Eitlíochta na hÉireann
Teil: 061 366 226 / 087 647 4079

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud
HCI/OP Logo European Social Fund Logo
Ag infheistiú i do dhán         
Some programmes are co-funded by the ESF www.esf.ie