Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Nuacht » Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS

Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS

Foilsithe ar 20u Lúnasa, 2010

Ón Luan 13ú Meán Fómhair 2010, ní dhéanfaidh FÁS ranníocaíocht a thuilleadh le foghlaimeoirí a bhfuil cúram leanaí de dhíth orthu agus iad ar chúrsa oiliúna. Ach leanfaidh foghlaimeoirí atá ag glacadh páirt ar chúrsa oiliúna cheana agus atá ag fáil ranníocaíocht ar na costais a bhaineann le cúram leanaí cheana á bhfáil go dtí go gcríochnaíonn siad an cúrsa oiliúna sin. I gcás cúrsaí a thosnaíonn ar an 13 Meán Fómhair 2010 cuirtear áiteanna cúram leanaí saor in aisce ar fáil tríd an Tacaíocht Cúram Leanaí Fostaíochta agus Oiliúna (CETS) atá á reachtáil agus á bhainistiú ag Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA). Soláthróirí Cúram Leanaí áitiúla a chuirfidh áiteanna Lánaimseartha, páirtaimseartha agus iarscoile ar fáil.

Cé a bheidh in ann fónamh a bhaint as an Scéim Tacaíochta Cúram Leanaí Fostaíochta agus Oiliúna?
Beidh tú i dteideal fónamh a bhaint as an Scéim Tacaíochta Cúram Leanaí Fostaíochta agus Oiliúna má tá tú cúram leanaí uait de thoradh ar glacadh le deis oiliúna.

Tá eisceacht amháin ann:
Níl na cláir seo a leanas san áireamh ar an scéim:
CE agus JI, Fostaíocht Tacaithe, Príntíseachtaí, Cúrsaí Oíche, FÁS e-College - e-Coláiste; Job Clubanna agus an Clár Taithí Oibre.

Mar a oibreoidh sé:
Beidh liosta i ngach Oifig FÁS/LES atá páirteach sa Scéim de na Soláthróirí Cúram Leanaí;
Nuair a thagann an litir thairisceana ag ofráil áite duit ar chúrsa, gheobhaidh tú liosta de na soláthróirí cúram leanaí áitiúla;
Úsáidfidh tú an litir seo le d'áit / d'áiteanna a chur in áirithint leis an soláthróir cúram leanaí ar feadh an ama a leanann an cúrsa ar aghaidh;
Feidhmeoidh soláthróirí cúram leanaí ar bhonn an té is túisce a thagann chucu is túisce a thabharfar áiteanna dóibh;
Nuair a thosnóidh tú an cúrsa oiliúna seo, gheobhaidh tú litir ag deimhniú go bhfuil tús curtha leis an gcúrsa maraon le deimhniú ar na dáta tosnaithe agus críochnaithe.
Bainfidh tú úsáid as an litir seo chun deimhniú a thabhairt don soláthróir cúram leanaí go bhfuil áit agat ar chúrsa oiliúna agus chun deimhniú a thabhairt duit maidir le dataí tosnaithe agus críochnaithe. Leanfaidh an áit / na háiteanna an fhaid a leanfaidh an cúrsa féin.
Munar féidir leat áit le cúramóir leanaí a dheimhniú:
Sa chás eisceachtúil nach bhfuil aon áit cúraim leanaí ar fáil ó soláthróirí cúram leanaí áitiúla, cur é seo in iúl do do Choiste Contae nó Cathrach Cúram Leanaí (CCC) ag míniú dóibh an t-ionad go díreach ina bhfuil cúram leanaí de dhíth ort. Déanfaidh an CCC gach iarracht (thar ceann an OMCYA) áiteanna breise a sholáthar i do cheantar áitiúil.

Tá sonraí teagmhála don Choiste Contae nó Cathrach Cúram Leanaí ar fáil anseo .

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud
HCI/OP Logo European Social Fund Logo
Ag infheistiú i do dhán         
Some programmes are co-funded by the ESF www.esf.ie