Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Nuacht » Fógraíonn an BSL Clár chun ligean do 50 faoin gcéad de Phrintísigh Leictreachais Iomarcacha a gCuid Oiliúna a Chríochnú

Fógraíonn an BSL Clár chun ligean do 50 faoin gcéad de Phrintísigh Leictreachais Iomarcacha a gCuid Oiliúna a Chríochnú

Foilsithe ar 10u Feabhra 2009

Tá an BSL chun deis a thabhairt do 400 printíseach leictreachais iomarcacha nach raibh in ann a gcáilíocht ceirde a chríochnú de bharr an choir chun donais sa gheilleagar lena gcuid oiliúna a chríochnú.

D’fhógair an BSL go dtosóidh Rannóg Líonraí na cuideachta ag cur oiliúna, ón mí seo chugainn, ar iomlán de 400 printíseach a chaill a bpoist sula raibh siad in ann a bprintísigh leictreachais a chríochnú.

Tá an BSL tar éis clár a chomhaontú le FÁS le tosú ar dheiseanna oiliúna ar an láthair a thairiscint do phrintísigh iomarcacha ó mhí an Mhárta ar aghaidh. Scríobhfaidh FÁS chuig na printísigh leictreachais iomarcacha go léir ar a chlár, ag tabhairt cuireadh dóibh iarratas a chur isteach ar áiteanna agus táthar ag súil go mbeidh an chéad 100 printíseach tosaithe ar an gclár faoi lár mhí Aibreáin.

Meastar gur chaill 800 printíseach leictreachais in iomlán a bpoist agus iad i mbun oiliúna. Mar thoradh ar sin níl siad in ann an ghné oiliúna riachtanach ar an láthair dá bprintíseacht a chur i gcrích agus mar sin ní féidir leo creidiúnú ceirde náisiúnta a bhaint amach.
Ag fógairt an tionscnaimh dó dúirt Príomhfheidhmeannach an BSL, Padraig McManus, go bhfuil an deis do phrintísigh a gcuid oiliúna a chríochnú criticiúil dá ngairmréimeanna amach anseo.

“Gan cáilíochtaí iomlána, ní bheadh printísigh in ann oibriú mar leictreoirí agus ní bheadh ach deiseanna teoranta gairmréime acu. Tá an saineolas agus na hacmhainní ag Líonraí BSL chun ligean do phrintísigh a gcuid oiliúna a chríochnú agus tá an-áthas ar fhoireann an BSL a bheith in ann cabhrú leis an tionscnamh tábhachtach seo”, a dúirt sé.

Deireadh
 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil téigh i dteagmháil le d’oifig áitiúil de Sheirbhísí do Ghnó FÁS.

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud
HCI/OP Logo European Social Fund Logo
Ag infheistiú i do dhán         
Some programmes are co-funded by the ESF www.esf.ie