Eolas Fúinn

Foilsíonn FÁS an tAthbhreithniú ar an Margadh Saothair in Éirinn 2008

Foilsithe ar 3u Márta 2009

Tugann Athbhreithniú na bliana seo léirmheas foriomlán ar fhorbairtí sa mhargadh saothair in Éirinn (Caibidil 1). I gCaibidil 2, pléitear na freagairtí beartais a tugadh ar an méadú tobann atá tagtha ar an mBeo-Chlár. I gCaibidil 3 féachtar ar bheartas oiliúna agus i gCaibidil 4, tá alt speisialta faoi dhaoine óga nach bhfuil ag obair, ná ag freastal ar oideachas ná i mbun oiliúna.


Tá an tAthbhreithniú seo á fhoilsiú i dtréimhse ina bhfuil deacrachtaí eacnamaíochta tromchúiseacha ar fud na cruinne agus in Éirinn.

Tá impleachtaí aige seo do chúrsaí fostaíochta agus dífhostaíochta agus don airgeadas poiblí. Caithfidh beartais agus cláir an mhargaidh saothair freagairt a thabhairt ar na cúinsí nua seo agus is é aidhm an Athbhreithnithe seo ná freagarití féideartha a phlé. Tá srian ar acmhainní agus is é an dúshlán atá ann, na cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha a láimhseáil go cothrom leis na riachtanais atá ag grúpaí éagsúla agus le tosaíochtaí eacnamaíochta agus sóisialta.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud
HCI/OP Logo European Social Fund Logo
Ag infheistiú i do dhán         
Some programmes are co-funded by the ESF www.esf.ie