Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Nuacht » Preasráitis

Preasráitis

 • Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS
 • Ón Luan 13ú Meán Fómhair 2010, ní dhéanfaidh FÁS ranníocaíocht a thuilleadh le foghlaimeoirí a bhfuil cúram leanaí de dhíth orthu agus iad ar chúrsa oiliúna. Ach leanfaidh foghlaimeoirí atá ag glacadh páirt ar chúrsa oiliúna cheana agus atá ag fáil ranníocaíocht ar na costais a bhaineann le cúram leanaí cheana á bhfáil go dtí go gcríochnaíonn siad an cúrsa oiliúna sin. I gcás cúrsaí a thosnaíonn ar an 13 Meán Fómhair 2010 cuirtear áiteanna cúram leanaí saor in aisce ar fáil tríd an Tacaíocht Cúram Leanaí Fostaíochta agus Oiliúna (CETS) atá á reachtáil agus á bhainistiú ag Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA). Soláthróirí Cúram Leanaí áitiúla a chuirfidh áiteanna Lánaimseartha, páirtaimseartha agus iarscoile ar fáil.
 • Lúnasa, 2010
 • Foilsíonn FÁS an tAthbhreithniú ar an Margadh Saothair in Éirinn 2008
 • Tugann Athbhreithniú na bliana seo léirmheas foriomlán ar fhorbairtí sa mhargadh saothair in Éirinn (Caibidil 1). I gCaibidil 2, pléitear na freagairtí beartais a tugadh ar an méadú tobann atá tagtha ar an mBeo-Chlár. I gCaibidil 3 féachtar ar bheartas oiliúna agus i gCaibidil 4, tá alt speisialta faoi dhaoine óga nach bhfuil ag obair, ná ag freastal ar oideachas ná i mbun oiliúna.


  Tá an tAthbhreithniú seo á fhoilsiú i dtréimhse ina bhfuil deacrachtaí eacnamaíochta tromchúiseacha ar fud na cruinne agus in Éirinn.

  Tá impleachtaí aige seo do chúrsaí fostaíochta agus dífhostaíochta agus don airgeadas poiblí. Caithfidh beartais agus cláir an mhargaidh saothair freagairt a thabhairt ar na cúinsí nua seo agus is é aidhm an Athbhreithnithe seo ná freagarití féideartha a phlé. Tá srian ar acmhainní agus is é an dúshlán atá ann, na cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha a láimhseáil go cothrom leis na riachtanais atá ag grúpaí éagsúla agus le tosaíochtaí eacnamaíochta agus sóisialta.
 • árta 2009
 • Faigheann FÁS Faomhadh Ó Údarás Eitlíochta Na hÉireann I gComhair Creidiúintí Scrúduithe
 • 29 Eanáir 2009: Shínigh Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA) agus FÁS comhaontú inniu a ligeann do Údarás Eitlíochta na hÉireann creidiúint a thabhairt i gcoinne scrúduithe a dhéanann Printísigh Innealtóireachta Cothabhála Aerárthaí mar chuid dá n-oiliúint printíseachta le FÁS Baineann na creidiúintí le Matamaitic, Fisic agus aeraidinimic bhunúsach ag an am i láthair.
 • Eanáir 2009

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud