Eolas Fúinn

baile » Eolas Fúinn » Foilseacháin & Acmhainní » Foilseacháin agus Acmhainní

Foilseacháin agus Acmhainní

Foilseacháin

Eisíonn FÁS tuairiscí a chuireann síos ar a imeachtaí lena n-áirítear Tuarascálacha Bliantúla, Tuairiscí Scileanna agus Mhargadh Saothair agus foilseacháín eile Ilghnéitheach. Tá cartlanna ar fáil chomh fada siar le 1985 - chun cóipeanna crua de na foilseacháin éagsúla a ordú, seol ríomhphost chuig FÁS. Tá Tograí Taighde Reatha ar fáil freisin.

Acmhainní

Tugann an Bunachar Scileanna Náisiúnta agus an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais eolas ar sholáthar agus éileamh scileanna in Éirinn, chomh maith le cnuasaigh d’ábhair thaighde.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar fhoilseacháin agus acmhainní, seol ríomhphost chuig FÁS.

Fostaíocht de réir gairme - treochtaí agus dearcadh

Cuireann an suíomh faisnéis ar fáil ar na treochtaí fostaíochta chomh maith leis an dearcadh fostaíochta de réir gairmeacha éagsúla. Soláthraíonn sé faisnéis freisin ar thréithe eile na ndaoine a fhostaítear i ngach gairm - a n-aos, a n-inscne agus má tá siad féinfhostaithe go tipiciúil nó mar fhostaithe agus má tá siad ag obair go lánaimseartha go tipiciúil nó go páirtaimseartha.

Fostaíocht de réir gairme


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud