Déan Teagmháil Linn

Déan Teagmháil Linn

Táimid ag athrú. Cén tionchar a bheidh aige seo ar fhoghlaimeoirí agus ar chuardaitheoirí poist?
 

Tá díscaoileadh déanta ar FÁS.  Ach leanfar le feidhm www.fas.ie mar atá, chun seirbhís neamhbhriste a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí.

Leanfaidh na cúrsaí oiliúna agus na seirbhísí d'fhoghlaimeoirí ar aghaidh mar is gnách agus ní chuirfear isteach ar theastasú na gcúrsaí.

Chuardaitheoirí poist agus fostóirí: tá freagracht tógtha uirthi féin ag an Roinn Coimirce Sóisialaí as na Seirbhísí Fostaíochta agus Fostaíocht Phobail de chuid FÁS, lena n-áirítear: Fógraigh post/Aimsigh post (Jobs Ireland), uirlisí do chuardaitheoirí post, Scéim Intéirneachta Náisiúnta (JobBridge), Fostaíocht Phobail, Fostaíocht le Tacaíocht, Tionscnamh Post, Clubanna Post, Oifigí na Seirbhís Fostaíochta Áitiúil, Oifigí Seirbhísí Fostaíochta.  Breis eolais ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí: www.welfare.ie. Is iad oifigí nua Intreo anois an chéad pointe teagmhála atá ag cuardaitheoirí poist agus tairseacha is ea iad d'fhoghlaimeoirí dífhostaithe atá ag lorg oiliúna agus tacaíochtaí.

Glacfaidh na Boird Oideachais agus Oiliúna le freagracht as seachadadh na hoiliúna a bhainistiú. Cuirfear aistriú na nIonad FÁS agus na gníomhaíochtaí oiliúna lena mbaineann go dtí na Boird oideachais agus Oiliúna i gcrích ar bhonn céimnithe le linn na bliana 2014. Áireofar leis seo an Oiliúint ar Chonradh agus an maoiniú ar Ionaid Oiliúna Phobail, Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla agus Soláthar Oiliuna Speisialtóirí.  Leanfaidh an oiliúint ar aghaidh mar is gnách agus ní chuirfidh an t-athrú seo isteach ar fhoghlaimeoirí.  Go dtí go mbeidh an t-aistriú curtha i gcrích, SOLAS a dhéanfaidh bainistiú ar an oiliúint ar bhonn sealadach.

De réir mar a thógfaidh na Boird Oideachais agus Oiliúna freagracht as an seachadadh ar oiliúint orthu féin, is ea a dhíreoidh SOLAS a chuid fuinnimh go léir ar phleanáil agus maoiniú a dhéanamh ar sheirbhís Breisoideachais agus Oiliúna atá comhtháite agus nua a fhorbairt. Tuilleadh eolais ar fáil ach dul go http://www.solas.ie/  

Ceisteanna Coitianta (FAQ)

Cliceáil anseo chun féachaint ar FAQ faoi Oiliúint, Printíseacht, Cláir Fhostaíochta agus Seirbhísí 

 

Ionaid Oiliúna

 

CeannoifigOifigí Seirbhísí Fostaíochta (An Roinn Coimirce Sóisialaí)


Oifigí Seirbhísí Fostaíochta

 

Déan Fiosrúchán Ar-Líne

Foirm Iarratais ar Eolas

Éist leis an suíomh seo le Browsealoud